Between Cannibals

Between Cannibals

  • Cast: Bernardo Zanotta, Jack Smith, Rogério Sganzerla.
  • Speeltijd: 150 min.
BETWEEN CANNIBALS (See below for English) is een avond waarbij het lichaam wordt gevierd, waar liefde en kannibalisme met elkaar worden verward of zelfs deel kunnen uitmaken van dezelfde handeling. De vertoning is gericht op een trilogie van korte films van Bernardo Zanotta, waarin de gedeelde geschiedenis tussen homoseksualiteit en kannibalisme (het verslinden van het lichaam van de Ander) uiteen wordt gezet.

Bernardo is een Braziliaanse beeld kunstenaar en filmmaker, woonachtig in Amsterdam. Hij maakt films en video's dat afwijkt van een interesse in literatuur, maar waarbij wordt ingegaan op theater, queer-geschiedenissen en genre cinema. Naast 'Heart of Hunger' (2018) en de voorpremière van 'In His Bold Gaze' (2019) worden er twee zeldzame korte films van Rogério Sganzerla en Jack Smith vertoond.

21:00

INTRODUCTIE
(5 min)

VOYAGE AND DESCRIPTION OF THE GUANABARA RIVER - Rogério Sganzerla
(16mm to HD, 16min, 1976)

Korte film gebaseerd op het werk van Jean Léry over de bezetting van Rio de Janeiro door Franse piraten tijdens de kolonisatieperiode. Paulo Vilaça speelt de rol van Villegagnon.

HEART OF HUNGER - Bernardo Zanotta
(DV to HD, 29min, 2018)

Achtervolgd door de geest van een lang verloren liefde, reizen twee vrienden per boot en spelen spelletjes van lust en sadisme. Binnen deze keten van klaagzang en geheime verlangens ontstaan ​​nieuwe figuren. Ze verliezen elkaar, ze vinden elkaar; het hart is een eenzame jager.

22:00

JUNGLE ISLAND - Jack Smith
(16mm, 20min, 1967)

Een tropische eiland fantasie.

IN HIS BOLD GAZE - Bernardo Zanotta
(DV to HD, 19min, 2019)

Een kannibaal drama waarin de acteurs onafgemaakte personages spelen, vaak onzeker over wie ze zijn binnen en buiten beeld: een opgesloten homoseksuele man, zijn moeder en zijn geliefde - gevangen tussen de angst en het plezier van castratie.

+ Q&A
(20min)

ENGLISH:

BETWEEN CANNIBALS is an evening to celebrate the body, where love and cannibalism can be
mistaken for one another and in fact may even be part of the same act. The screening is focused on a
trilogy of short films by Bernardo Zanotta, exploring the shared history between homosexuality and
anthropophagy (the ancient practice of devouring the Other).

Bernardo is a Brazilian visual artist and filmmaker based in Amsterdam. He makes film and video
work which depart from an interest in literature, whilst often addressing theatre, queer histories and
genre cinema. Alongside ‘Heart of Hunger’ (2018) and the voorpremière of ‘In His Bold Gaze’ (2019)
we will screen two rare short films by Rogério Sganzerla and Jack Smith.

21:00

INTRODUCTION
(5 min)

VOYAGE AND DESCRIPTION OF THE GUANABARA RIVER - Rogério Sganzerla
(16mm to HD, 16min, 1976)

Short film based on Jean Léry's work on the occupation of Rio de Janeiro by French pirates during the
colonization period. Paulo Vilaça plays the role of Villegagnon.

HEART OF HUNGER - Bernardo Zanotta
(DV to HD, 29min, 2018)

Haunted by the ghost of a long-lost love, two friends travel by boat and play games of lust and
sadism. Within this chain of lament and secret desires, new figures emerge. They lose each other,
they find each other; the heart is a lonely hunter.

22:00

JUNGLE ISLAND - Jack Smith
(16mm, 20min, 1967)

A tropical island fantasy featuring Mario Montez.

IN HIS BOLD GAZE - Bernardo Zanotta
(DV to HD, 19min, 2019)

A cannibal drama in which the actors play unfinished characters, often unsure of who they are on and
off screen: a closeted gay man, his mother and his lover - caught between the anxiety and pleasure of
castration.

+ Q&A

(20min)

Koop tickets

Woensdag 23 oktober 201921:00 Grote ZaalTickets »
Newsletter